Andelsboligforeningen “På Bjerget”

Vigtig information:

Udsættelse af generalforsamling.
Det kommer næppe som nogen overraskelse, at bestyrelsen ser sig nødsaget til at udsætte den varslede generalforsamling i andelsboligforeningen, som skulle være holdt den 24. marts.

Vi vil indkalde til generalforsamling så snart, det er muligt og forsvarligt.

Vi er klar over, at det er i strid med foreningens vedtægter ikke at holde generalforsamlingen inden udgangen af marts måned, men vi regner med, der er fuld forståelse for udsættelsen blandt andelshaverne.