Ombygning af lejlighed

Står du og skal ombygge eller renovere din lejlighed, skal du rette henvendelse på kontoret for at få tilladelse til dette. Du bedes medbringe beskrivelse af projektet samt tegninger og evt. tilbud fra håndværkere. Når projektet er godkendt af bestyrelsen, vil der blive udfærdiget en tilladelse til ombygning.

Visse ombygninger kræver også en tilladelse fra Københavns kommune. Det er dit ansvar at undersøge om din planlagte ombygning, falder ind under denne kategori. Er dette tilfældet skal du ansøge Københavns kommune om tilladelse via deres hjemmeside, hertil skal der udfyldes en fuldmagt som skal underskrives af bestyrelsen. Fuldmagten kan findes på Københavns kommunes hjemmeside.

Ved flytning af radiatorer, eller omlægning af fjernvarmerør, skal arbejdet planlægges i samarbejde med bestyrelsen, og foreningens VVS mand skal benyttes. Ved større arbejder, skal der tegnes en byggeentreprise forsikring, bankgarantistillelse og der fastlægges terminer for arbejdets udførelse.

Hvis de nævnte betingelser ikke er overholdt, kan det ikke forventes at ombygningen/renoveringen kan medtages som forbedring, ved vurdering af andel.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du skulle have spørgsmål.

Get in Touch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Post enim Chrysippum eum non sane est disputatum.

Address: 8901 Marmora Road, Glasgow, D04 89GR

Email: mail@demolink.org

Phone: (800) 0123 – 456 – 7890