Bestyrelse

Bestyrelsen træffes tirsdage i lige uger mellem kl. 19.00-20.00

E-mail: bestyrelsen@abpaabjerget.dk

Formand Søren Maix

Næstformand Gitte Blom Christensen

Bestyrelsesmedlem Johnny Hansen

Bestyrelsesmedlem Poul Damgaard

Bestyrelsesmedlem Erik Hansen

Bestyrelsessuppleant Hanne Schou

Bestyrelsessuppleant Lars-Peter Christiansen

Du kan skrive en mail til bestyrelsen her fra denne hjemmeside, under:

“Kontakt os”